Het huurrecht regelt de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Dit kan zowel in bedrijfsmatige als particuliere zin. Onze advocaten staan zowel verhuurders als huurders bij. Nu worden huurders door de Nederlandse wetgever goed beschermd. Niet iedereen heeft echter recht op huurbescherming waaronder, bedrijfsmatige huurders, bewoners van winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen. Dit geldt op dit moment ook indien u op een woonboot woont en een ligplaats huurt. Een belangrijke ontwikkeling is dat de wetgever dit wenst te veranderen middels “de Wet verbeteren huurbescherming voor bewoners van ligplaatsen”. Houdt u onze website in de gaten voor het laatste nieuws hieromtrent. Zonder huurbescherming is het van doorslaggevend belang dat bijvoorbeeld ondernemers de huur goed regelen in een passende huurovereenkomst. Bij de huur en verhuur van horeca-, winkel-, bedrijfs- en kantoorruimte zijn de wettelijke bepalingen grotendeels van regelend recht. Veel potentiële problemen kunnen contractueel worden afgedekt. Laat u derhalve op voorhand goed informeren.

Huurbescherming houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben huurbescherming. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten hebben huurbescherming. Zo kent het huurrecht veel dwingendrechtelijke bepalingen. Zo heeft de verhuurder van een woning niet bijzonder veel mogelijkheden om van de wettelijke bepalingen af te wijken. Het huurrecht kent veel praktische problemen en vaak is de verhuurder c.q. huurder niet op de hoogte van de wettelijke rechten en de verplichtingen.

Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten van huurovereenkomsten. Of het nu gaat om huur van woonruimte of huur van bedrijfsruimte. Mocht u een geschil hebben over uw huurovereenkomst of heeft u een vraag op het gebied van het huurrecht, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten. Zo adviseren ze bij het toepassen van nieuwe regels in de dagelijkse praktijk. Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met een huurkwestie, neem dan contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland.