Insolventierecht, of faillissementsrecht, omvat de regulering van diverse situaties van bedrijven of personen die op een of andere wijze te maken hebben met faillissement. Het bevat de regeling in geval van faillissement en gerechtelijk akkoord, de collectieve schuldenregeling, de regels over het leggen van beslag en de openbare verkoop. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien de aanvrager een onbetaalde opeisbare vordering heeft op de schuldenaar en er tevens één of meer andere schuldeisers zijn.

De advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten staan zowel natuurlijke personen en veelal ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) in de agrarische sector bij. Inmiddels is de economische recessie weer achter ons en gaan er minder (landbouw)bedrijven failliet. Zo valt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te lezen dat 74 boerderijen en gerelateerde ondernemingen in 2015 failliet werden verklaard en een jaar eerder waren dat nog 94 bedrijven in 2014 en in 2013 waren dat 153 bedrijven. De faillissementen lopen dus terug in aantallen en dat is goed nieuws voor de landbouw.

Er blijven echter zorgen bestaan in de tuinbouw en ook de bloementelers ondervinden nog veel hinder van de Russische sancties. De veehouderij heeft sinds het afschaffen van het melkquotum, en tegenvallende melkprijzen moeite om het hoofd boven water te houden. Ondanks dat u als (agrarische) ondernemer er alles aan doet om van uw bedrijf een succes te maken, kan het gebeuren, dat uw bedrijf in liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen komt.

Als ondernemer is het niet meer dan gebruikelijk dat u te maken krijgt met een weigerachtige debiteur die uiteindelijk failliet gaat of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) ingaat. Als ondernemer is het verstandig om vroegtijdig na te denken over de situatie waarin insolventie een rol kan spelen. Ook als persoon kan het voorkomen dat er sprake is van een structureel tekort om de vaste lasten, de kosten van levensonderhoud, vervallen krediettermijnen en openstaande rekeningen te betalen, waarbij de WSNP eventueel een oplossing kan zijn. Vaak hangt dit ook samen met het verlies van werk, echtscheiding, ziekte of overlijden van naaste verwanten en daaropvolgende depressies en andere ziektebeelden. Het is vaak een combinatie van factoren en individuele problemen die uiteindelijk tot insolventie leiden. Op het moment dat u wordt geconfronteerd met een faillissement, beslagen, een WSNP verzoek wil indienen of dat u uw vorderingen wil innen op een partij die weigerachtig blijft dan kunt u Staal & van Haarst benaderen. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neem derhalve contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland.