Bij bovenstaand rechtsgebied denkt men al snel aan (v)echtscheidingen maar het personen- en familierecht bestaat uit een breed scala aan onderwerpen waarbij het echtscheidingsrecht apart wordt besproken.

Het familierecht ziet op relaties, zoals die tussen samenwonenden, geregistreerden, gehuwden, kinderen en ouders. Er kunnen zich complicaties voordoen bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties. Op het moment dat er kinderen betrokken zijn bij deze problemen is het belangrijk om zo snel en goed mogelijk advies in te winnen. Hierdoor kunnen er vaak in een vroeg stadium goede afspraken worden gemaakt en kan er een oplossing worden geboden voor een conflict. Ook kunnen er hiaten ontstaan die zich ineens voordoen bij het ontbinden of beëindigen van een relatie. Denk hierbij aan het ontbreken van gezamenlijk gezag, of dat de erkenning niet geregeld is. Soms doet zich een meningsverschil voor met de keuze van een school terwijl beide ouders gezamenlijk gezag hebben, zodat er een 1:253a BW procedure gestart moet worden.

Voor de goede orde hier de mogelijkheden op een rij:

 • Het opstellen van een ouderschapsplan/convenant
 • het verkrijgen van eenhoofdig ouderlijk gezag of gezamenlijk ouderlijk gezag;
 • erkenning van uw kind(eren);
 • een ontkenning vaderschap;
 • artikel 1:253a BW procedures;
 • echtscheiding/scheiding van tafel en bed;
 • ontbinding geregistreerde partnerschappen (met kinderen);
 • partner- en kinderalimentatie;
 • omgangsregelingen;
 • ondertoezichtstellingen (OTS);
 • uithuisplaatsingen (UHP).

Op het moment dat u wordt geconfronteerd met een familierechtkwestie dan kunt u Staal & van Haarst benaderen. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neem derhalve contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland.