Staal & Van Haarst Advocaten bieden als enigste advocatenkantoor in het noorden voor de minst fortuinlijke onder ons de mogelijkheid om een zaak geheel gratis in behandeling te nemen. De eigen bijdrage van gesubsidieerde rechtsbijstand, de griffiekosten en eventuele proceskosten worden u dan niet in rekening gebracht.

U heeft recht op gefinancierde rechtsbijstand (een zogeheten toevoeging) indien:

  • U niet te veel verdient.
  • U niet teveel vermogen heeft.
  • De financiële opbrengst van de zaak niet te hoog is.
  • U een goede reden heeft om rechtsbijstand aan te vragen.

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u dus aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De inkomensgrenzen en tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op rechtsbijstand.nl en zijn voor de goede orde (gedeeltelijk) hieronder weergegeven:

Eigen bijdragen

AlleenstaandNormen 2016Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400€ 196t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100€ 360€ 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100€ 514€ 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000€ 669€ 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000€ 823€ 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 36.800

 

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

AlleenstaandNormen 2016Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400€ 340t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100€ 412€ 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100€ 566€ 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000€ 720€ 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000€ 849€ 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 36.800

Wanneer u recht heeft op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad van Rechtsbijstand uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Staal & Van Haarst Advocaten stelt samen met u een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij dienen uw aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de raad van de Belastingdienst. U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. U krijgt een korting van € 52,00 op uw eigen bijdrage als u eerst het Juridisch Loket belt en om een doorverwijzing vraagt. Voor de eigen bijdrage kunt u een verzoek doen tot bijzondere bijstand bij de gemeente waar u woonachtig bent. Indien het verzoek tot bijzondere bijstand wordt afgewezen vinden de advocaten van Staal & Van Haarst dat iedereen recht heeft op juridische bijstand en stellen zich op het standpunt dat financiële belemmeringen geen reden mogen zijn om uw recht niet te krijgen.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging met de laagste eigen bijdrage en uw verzoek tot bijzondere bijstand wordt afgewezen, dan nemen wij de zaak op ons zonder u de eigen bijdrage en de griffierechten in rekening te brengen. De procedure is dan voor u geheel gratis en de aanvullende kosten worden gedragen door de Staat. Wij doen dit voor alle civiele en bestuursrechtelijke zaken. Voor details kunt u contact opnemen met ons secretariaat op nummer 0597-431996 of per e-mail info@advocaten-winschoten.nl.