Natanya Spijker

Mevrouw mr. N.D. Spijker (Natanya) heeft IT-recht en Strafrecht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij heeft Natanya ervoor gekozen om IT-recht te studeren en in het kader van het strafrecht kan zij zaken aanpakken in verband met cybercrime zoals marktplaatsfraude, identiteitsfraude, phishing, hacking en dergelijke. Ook heeft zij kennis van privacyrecht en intellectuele eigendom. Natanya heeft ervaring opgedaan bij een gerenommeerd bedrijf dat zich heeft toegelegd op het adviseren over privacywetgeving. Ook is zij in juli 2019 geselecteerd voor de deelname aan SummerCourt, waarbij zij ervaring heeft opgedaan binnen de rechtspraak en het openbaar ministerie. Uiteindelijk heeft zij toch voor de advocatuur gekozen. Sinds oktober 2019 is zij in dienst bij Staal & Van Haarst Advocaten.

In februari 2020 is Natanya beëdigd tot advocaat en sindsdien voert zij een strafrechtelijke praktijk. Tevens houdt zij zich bezig met letselschadezaken, slachtofferzaken, CBR-procedures, bestuursrechtelijke zaken en civielrechtelijke procedures zoals non-conformiteit en onrechtmatige
daad.

Het kantoor Staal & Van Haarst Advocaten is al jaren verbonden aan de High-Trust regeling van de Raad voor Rechtsbijstand en Natanya voldoet aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van strafrecht, zodat zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kan bijstaan. Daarnaast is Natanya lid van de Jonge Balie Groningen-Assen.

Het eerste gesprek is – zonder enig voorbehoud – gratis, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 0597-431996 of per mail (spijker@advocaten-winschoten.nl). U kunt Natanya binnen kantooruren tevens bereiken op het mobiele nummer 0622711668 (ook via Whatsapp).