over-wilko

De heer mr. W.G. ten Have (Wilko) heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari 2014 is Wilko toegetreden tot Staal & Van Haarst Advocaten. Voor de toetreding tot de kostenmaatschap Staal & Van Haarst Advocaten heeft hij internationale ervaringen opgedaan, waaronder bij MGC te Guangzhou (China) en vrijwilligerswerk in Midden-Amerika.

In het kader van gefinancierde rechtsbijstand heeft Wilko de benodigde deskundigheidseisen voor de specialisaties afgerond en staat hij ingeschreven voor de specialisaties strafrecht, jeugdzaken, personen- en familierecht op grond van artikel 15 van de Wet op de rechtsbijstand. Hij voert bij Staal & Van Haarst Advocaten een algemene praktijk, met de nadruk op strafrecht.