De advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten staan veelal ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) in de agrarische sector bij. De meeste landbouwondernemingen, worden gedreven in de vorm van een eenmanszaak of een personenvennootschap (maatschap of vennootschap onder firma).

Staal & Van Haarst Advocaten zijn gespecialiseerd in met name personenvennootschappenkwesties, contractenrecht en personeelsaangelegenheden. De onderlinge afspraken van de personenvennootschappen kunnen worden vastgelegd in een maatschap/vennootschapscontract. Hierin worden afspraken gemaakt over de inbreng van de maten/vennoten, de winstverdeling en de verdeling van de bevoegdheden. De maatschap/vof is een samenwerkingsverband tussen twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen, met de bedoeling de inkomsten onder die personen te verdelen. Met het oog op een eventuele bedrijfsopvolging in de agrarische sector dient er maatwerk geleverd te worden waarbij eveneens scherpe afspraken gemaakt dienen te worden met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het doel van de maatschap/vof.

Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten van een maatschap/vennootschapscontract. Ons kantoor werkt samen met een accountantskantoor zodat wij u kunnen voorzien van zowel juridisch als fiscaal economisch advies waarbij wij, voor u, een op maat gesneden oplossing kunnen aanbieden.

Voor het inwinnen van advies kunt u contact opnemen met de advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten, waarna er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland.