Arbeidsrecht

De meeste Nederlanders verdienen hun inkomen door in loondienst te werken. In dat geval krijg je te maken met het arbeidsrecht. De regels die gelden tussen werkgever en werknemer zijn strak geregeld in de wet en in aanvullende bepalingen zoals CAO’s. Soms ontstaan er geschillen doordat de werknemer niet meer naar behoren functioneert, doordat er functies komen te vervallen of omdat de werkgever het salaris niet of te laat betaalt. In dat geval kan het nodig zijn dat er een rechter aan te pas moet komen. Vaak kan een probleem ook met een vaststellingsovereenkomst worden opgelost, wanneer beide partijen het erover eens zijn dat een dienstverband moet eindigen. In dat geval heeft een werknemer vaak recht op een transitievergoeding. Belangrijk is om de inhoud van een dergelijke overeenkomst en de hoogte van de transitievergoeding door een advocaat te laten checken.