Het privaatrecht of civielrecht omvat alle geschillen die tussen burgers onderling kunnen opkomen. Het gebeurt best vaak dat mensen een meningsverschil hebben, waarbij het meningsverschil op een gegeven moment onoverbrugbaar wordt. Iedereen heeft het recht om dit probleem dan aan de rechter voor te leggen.

Hierbij kan gedacht worden aan problemen met de werkgever, relationele problemen, burenruzies, incassoproblematiek waarbij dit onderverdeeld kan worden in de rechtsgebieden arbeidsrecht, personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd. Het formeel burgerlijk recht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. Door de internationalisering en Europeanisering van het recht worden burgers tegenwoordig vaker geconfronteerd met vraagstukken van internationaal recht. Denk hierbij aan een buitenlands huwelijk of een echtgenoot met een andere nationaliteit. Hoe zit het met vermogensschade als zich een auto-ongeluk voordoet in het buitenland. Welk recht is van toepassing bijeen geschil met een buitenlandse zakenpartner Slechts enkele vragen die zich kunnen voordoen.

Gratis & Vrijblijvend gesprek

Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met een juridisch probleem neem dan contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Tijdens dit gesprek zal er een juridische afweging worden gemaakt waarbij er een voortdurende wisselwerking plaats vindt tussen theorie en praktijk. Wilt u meer weten over een specifiek onderdeel van het burgerlijk recht dan kunt u daar op onze website meer informatie over vinden.