De berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zorgwekkende cijfers zien over het aantal huwelijken dat eindigt in een echtscheiding. Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Meer informatie hierover kunt u vinden in de StatLine-tabel over huwelijksontbindingen. De zogenoemde flitsscheidingen, die tussen april 2001 en maart 2009 mogelijk waren, staan niet in deze tabel.

Scheiden is nooit leuk en ook zeker niet makkelijk maar uw echtscheiding hoeft ook geen vechtscheiding te worden. Zo is er de optie van echtscheidingsbemiddeling/mediation en de keuze voor een gezamenlijke advocaat. Met een gezamenlijke advocaat kan de echtscheiding samen en in goed overleg geregeld worden. Denkt u hierbij aan alimentatierecht, relatievermogensrecht, ouderlijk gezag, internationaal privaatrecht en fiscale aspecten. Ook internationaal privaatrechtelijke aspecten van echtscheiding, alsmede fiscaalrechtelijke aspecten kunnen aan de orde komen. Eén van onze advocaten zal de echtscheiding juridisch en feitelijk met beiden doornemen en trachten om dit in een gezamenlijk convenant/ouderschapsplan op te nemen. De advocaat behartigt beide belangen en kiest bij een gezamenlijk verzoek geen partij voor één van de twee partners.

Nu is het natuurlijk ook mogelijk dat de verstandhouding zodanig verslechterd is dat u allebei genoodzaakt bent om een eigen advocaat in de arm te nemen. Staal & Van Haarst Advocaten zullen altijd trachten om tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan zullen beide advocaten vechten in het belang van hun eigen cliënt en dit ter zitting behandelen.

Staal & Van Haarst Advocaten werkt samen met een mediator zodat u verzekerd bent van een mediator met verstand van zaken, die ook met de meer complexe zaken uit de voeten kan. Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met een juridisch probleem neem dan contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Indien u een bemiddelaar of mediator wenst om tot een snelle en goede echtscheiding te komen kunnen wij u ter zake doorverwijzen, waarbij de mediator zich richt op de afspraken die u in goed overleg wenst te maken en ons kantoor zorgdraagt voor een spoedige inschrijving van uw echtscheiding.