Huurrecht

Huurt u een woning en vraagt u zich af wat u moet doen als de woning gebreken heeft? Verhuurt u een woning en betaalt de huurder de huur niet? Mag u als huurder een gedeelte van de woning onderverhuren? Mag de verhuurder de huur zomaar opzeggen? Al deze vragen kunnen tot problemen leiden tussen de huurder en de verhuurder. Als u zich geconfronteerd ziet met een huurgeschil wilt u dit zo snel mogelijk opgelost hebben. Een advocaat kan u hierin bijstaan. Mocht overleg met de wederpartij geen oplossing bieden kan de advocaat de zaak namens u voorleggen aan de kantonrechter.