Schulden, en nu?

U heeft (onoverbrugbare) schulden, wat nu? Het verkrijgen van schulden kan eenieder overkomen en vaak liggen daar factoren aan ten grondslag zoals het verlies van werk, echtscheiding, ziekte of overlijden van naaste verwanten en daaropvolgende depressies en andere ziektebeelden. Het is vaak een combinatie van factoren en individuele problemen die uiteindelijk tot een hoge schuldenlast leiden. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiervoor hulp te zoeken, waarbij schuldhulpverlening, de WSNP, en bij een structureel probleem beschermingsbewind een mogelijke optie is.

Schuldhulpverlening

Er zijn diverse organisaties in Nederland die persoonlijke hulp of advies verlenen bij schulden. Bijvoorbeeld een kredietbank, het maatschappelijk werk of de sociale dienst in uw gemeente. In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing namelijk het wettelijke schuldsaneringstraject (de WSNP). Staal & Van Haarst Advocaten biedt verschillende diensten aan op het terrein van schuldhulpverlening. Wij bieden schuldenregelingen aan conform de normen van de NEN 8048 en binnen de gedragscode van de NVVK, als branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldenregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden.

Op de website van de NVVK leest u meer over het minnelijke traject.

WSNP: Wettelijk traject

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Op het moment dat u wordt toegelaten tot de WSNP dan benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uit gaat voeren. De heer mr. W.G. ten Have en mevrouw mr. J.A.M. Staal-Olislaegers zijn beiden ingeschreven in het register bewindvoerders bij het Bureau WSNP

Beschermingsbewind

Het is goed mogelijk dat iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat is om zijn of haar eigen financiële zaken te regelen. Denkt u hierbij aan dementie, of een andere geestelijke stoornis. Ook verkwisting kan een reden zijn voor beschermingsbewind. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken voor u. Ons kantoor werkt samen met een erkende bewindvoerder, die u in financiële nood kan helpen.

Neem contact met ons op

Op het moment dat u wordt geconfronteerd met een faillissement, deurwaarders, c.q. een uitzichtloze schuldenlast dan kunt u Staal & van Haarst benaderen. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neem derhalve contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland.