Op het moment dat u wordt geconfronteerd met het strafrecht dan is het raadzaam om één van onze strafrechtadvocaten te consulteren in een vroeg stadium van de procedure. Vooruitlopend op de procedure kan er een procestactiek worden gekozen en kan de strafrechtadvocaat u informeren over het verloop van de procedure. Voorts om voorafgaand aan de zitting getuigen op te roepen omdat het dossier vaak eenzijdig wordt opgebouwd door de officier van Justitie en deze heeft niet altijd oog voor ontlastende verklaringen.

Een belangrijke wijziging is dat het OM sinds 1 februari 2008 zelf straffen mag opleggen als het gaat om een aantal ‘lichtere’ strafbare feiten. De zogeheten OM-afdoening. In dat geval wordt u dus niet veroordeeld door een rechter, maar door het OM. Hierbij gaan veel mensen aan het gegeven voorbij dat u derhalve wel een aantekening krijgt in het justitieel documentatieregister (strafblad). Zo kan het OM u: een geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid voor maximaal zes maanden en een taakstraf tot 180 uur opleggen. Bovendien kunnen in de strafbeschikking ook voorwaarden opgelegd worden waaronder bijvoorbeeld het vergoeden van de schade aan het slachtoffer.

Mocht u een OM-afdoening ontvangen onderneemt u dan direct actie want op het moment dat u het niet met de strafbeschikking eens bent, moet u (of de advocaat) in actie komen en verzet aantekenen. U kunt tegen de strafbeschikking binnen veertien dagen nadat u de beschikking heeft ontvangen in verzet. Het verzet stelt u in bij het parket dat in de strafbeschikking wordt genoemd. Door verzet aan te tekenen, legt u de zaak in handen van de strafrechter. Als u dus geen verzet aantekent tegen de strafbeschikking, dan staat uw schuld aan het strafbare feit vast.

Staal & Van Haarst Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het strafrecht. Wij behandelen grote strafzaken, maar nemen ook kleinere zaken aan. In elke fase van het strafproces, van bijstand voor het eerste politieverhoor tot na de zitting bij de strafrechter. Ook kunnen wij u helpen met verschillende procedures die samenhangen met het strafproces.

Op het moment dat u zich geconfronteerd ziet met het strafrecht. Heeft u een dagvaarding ontvangen, wordt u een OM transactie aangeboden, ontneming van wederrechtelijk voordeel, de teruggave van inbeslaggenomen goederen, TBS, uitlevering en jeugdstrafzaken, neem dan tijdig contact op met ons kantoor waarbij er een vrijblijvend en gratis gesprek wordt ingepland met één van onze advocaten. Vanuit ons kantoor in Winschoten en Appingedam staan onze strafrechtadvocaten verdachten in heel Nederland bij.