Indexering alimentatie 2021

Let op: de alimentatie gaat weer omhoog.

Jaarlijks wordt zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd met het wettelijk indexeringspercentage. Dit jaar is de verhoging vastgesteld op 3%. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgesteld door het ministerie voor Rechtsbescherming. De hoogte van de indexering wordt bepaald aan de hand van de loon- en prijsstijgingen in Nederland. Van de alimentatieplichtige wordt verwacht dat hij zelf de nieuwe alimentatie berekent. Dit kan op https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

 

Is uw financiële situatie gewijzigd en kunt u de alimentatie niet meer betalen? Dan kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Neem voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek hierover contact op met ons kantoor 

 

Scheiden met gezamenlijke advocaat sneller en goedkoper

Veel scheidingen gaan gepaard met ruzie om de kinderen, gesteggel over het huis en de spullen en eindeloos getouwtrek over de financiën.  Maar gelukkig vinden ook een heleboel echtscheidingen in goed overleg plaats. Wanneer u beiden tot de conclusie bent gekomen dat het huwelijk ten einde is, en u goede afspraken kunt maken over de manier waarop alles moet worden afgewikkeld, kunt u samen een advocaat inschakelen om de scheiding voor u te regelen. De advocaat zal in overleg met u beiden een ouderschapsplan opstellen indien u minderjarige kinderen heeft. Ook zal hij een convenant opstellen waarin alle andere zaken worden vastgelegd. Hierbij moet u denken aan de boedelscheiding, de partneralimentatie en de verdeling van het pensioen. Zodra het ouderschapsplan en het convenant door beide partijen zijn ondertekend, zal de advocaat een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Omdat er tussen partijen geen twistpunten zijn zal de rechtbank de zaak schriftelijk afhandelen. U hoeft dus niet naar de rechtbank voor een zitting. 

Het grote voordeel van een gezamenlijke advocaat is de snelheid waarmee de echtscheiding kan worden afgerond. Bovendien worden het ouderschapsplan en het convenant door de advocaat opgesteld in samenspraak met u beiden, zodat u niet verrast wordt door een uitspraak van de rechter waar u zich misschien niet in kunt vinden. Daarnaast is een scheiding met een gezamenlijke advocaat een stuk goedkoper dan wanneer u ieder een eigen advocaat inschakelt.