Burengeschillen 

Burengeschillen wilt u ten alle tijde voorkomen. Soms ontstaat er echter een conflict met de buren en kunnen de gemoederen hoog oplopen. Mag de buurman gebruik maken van uw oprit? Mag die hoge boom wel zo dicht op de erfgrens staan? Of maken de buren zoveel lawaai dat zij uw woongenot aantasten? Vaak lost een goed gesprek veel op, maar soms is de stap naar de rechter noodzakelijk. Uw advocaat kan u uw rechten uitleggen en u helpen met het oplossen van het geschil, al dan niet via de rechter.