Alimentatie

Alimentatie is maatwerk. Vaste bedragen zijn er niet. Niet alleen de behoefte van een kind, maar ook de draagkracht van de beide ouders en de omvang van de omgangsregeling is van belang om de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen berekenen. Soms is het noodzakelijk om een eenmaal vastgestelde alimentatie te herberekenen, bijvoorbeeld als het inkomen van de alimentatieplichtige wijzigt. Na een echtscheiding is er soms ook partneralimentatie verschuldigd. Ook hiervoor geldt dat dit maatwerk is.