Gezag

Gezag wordt vaak uitgeoefend door de beide ouders samen. Als een kind tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren hebben de ouders automatisch samen het ouderlijk gezag. Als de ouders niet getrouwd zijn heeft de moeder alleen het gezag over het kind. De ouders kunnen in dat geval gemakkelijk samen het gezamenlijk gezag regelen. Soms lukt dat echter niet en moet de vader juridische stappen ondernemen om toch nog het gezag over zijn kind te krijgen. Ook komt het wel voor dat het niet meer wenselijk is om samen het gezag te hebben. In dat geval kan de rechtbank bepalen dat het ouderlijk gezag voortaan door één van de ouders wordt uitgeoefend.