Omgang

Omgang tussen ouders en kind is van groot belang. Als u met een kind in gezinsverband heeft samengewoond heeft u in beginsel recht op een omgangsregeling. Gelukkig zijn de meeste ouders prima in staat om een goede omgangsregeling af te spreken, maar soms komt het voor dat een omgangsregeling niet van de grond komt of na verloop van tijd vastloopt. Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij met beide ouders goed contact houdt, uitzonderingen daargelaten. Kampt u met een slecht lopende omgangsregeling of twijfelt u of de huidige omgangsregeling nog wel in het belang van uw kind is, schroom dan niet om dit met een advocaat te bespreken.