(Jeugd)strafrecht

Wordt u verdacht van een strafbaar feit of heeft u een dagvaarding ontvangen? U zult zich dan moeten verantwoorden voor de strafrechter. Het strafrecht gaat gepaard met veel regels. Het is belangrijk dat uw rechten als verdachte gewaarborgd worden. Een advocaat ziet erop toe dat alle fasen in het proces eerlijk en volgens de regels verlopen. Tijdige inschakeling van een advocaat betekent bovendien dat er voldoende tijd is om het dossier goed door te nemen en te bespreken. In het jeugdstrafrecht is de rol van de advocaat nog veel belangrijker. Kinderen van 12 tot 18 die met het strafrecht in aanraking komen zijn vaak erg kwetsbaar. Daarom zal er altijd een advocaat aanwezig zijn bij de verhoren. Omdat een strafrechtprocedure enorme (emotionele) gevolgen kan hebben voor zowel het kind als zijn naaste omgeving is het van belang om u goed te laten informeren en begeleiden door een advocaat.